Tento web je pro Českou republiku. Pokud jste odjinud než z České republiky, prosím vyberte Vaši zemi.
Tento web je pro Českou republiku. Pokud jste odjinud než z České republiky, prosím vyberte Vaši zemi.
AJAX progress indicator
 • 1

 • 18F-dihydroxyfenylalanin
  Radioaktivní látka neboli kontrastní látka, která se používá v pozitronové emisní tomografii (PET) ke zjištění lokalizace NEN. Také nazývaný fluorodopa nebo 18F-DOPA.
 • a

 • Analog somatostatinu
  Lék, který kopíruje či napodobuje působení hormonu somatostatinu. Analoga somatostatinu mohou zmírnit příznaky NEN tak, že zabrání organismu produkovat nadměrné množství hormonů. Mohou zmírnit záchvatovitá zarudnutí kůže i průjem a brzdí růst nádoru. Aplikují se injekčně.
 • b

 • Bronchiální neuroendokrinní nádory
  NEN, které se vyvíjejí v plicích. Existují dva typy v závislosti na tom, kde se vyskytují. Centrální bronchiální NEN se nacházejí v průdušnici a kolem hlavní centrální oblasti plic. Periferní bronchiální NEN se nacházejí v okrajových oblastech plic. Bronchiální NEN jsou druhou nejčastější příčinou karcinoidového syndromu. Bronchiální NEN mohou být rovněž označovány jako bronchiální karcinoidy nebo bronchiální karcinoidní nádory.
 • Bronchoskop
  Tenký flexibilní přístroj s optickými vlákny, který má na konci zdroj světla a zobrazovací zařízení nebo kameru a používá se k vyšetření dýchacích cest.
 • Bronchoskopie
  Neoperativní postup používaný k vyšetření dýchacích cest za pomoci bronchoskopu.
 • c

 • Chemoembolizace jater
  Také známa jako embolizace jaterní tepny (HAE) nebo transarteriální embolizace (TACE). Je to léčebná metoda používaná k léčbě primárních nádorů jater i rakovinných nádorů, které se rozšířily do jater (nádory metastazující do jater).
 • Chemoterapie
  Léčiva, která zabíjejí rakovinné buňky. Lze je podávat ústy nebo injekcí do žíly či do svalu za účelem léčby NEN.
 • Chirurg
  Vysoce kvalifikovaný lékař, který provádí operace, jako například odstranění neuroendokrinních nádorů (NEN).
 • Chirurgický zákrok (operace)
  Operace NEN představuje fyzické odstranění nádorů.
 • Chromogranin A
  Chromogranin A neboli CgA je bílkovina, která je vylučována neuroendokrinními tkáněmi. Lze ji používat jako marker při krevních testech nebo ve vzorcích tkání pro odhalení NEN. Je to jeden z nejdůležitějších nádorových markerů gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů (GEP-NEN).
 • Cílená léčba nádorových onemocnění
  Léčiva nebo jiné látky, které blokují růst, vývoj a šíření rakovinných buněk. Tyto druhy léčby jsou také známé jako biologická léčba.
 • Crohnova nemoc
  Onemocnění způsobující zánět gastrointestinálního (zažívacího) traktu. Je to jedna ze skupiny chorob zvaných zánětlivá onemocnění střev. Crohnova nemoc může postihnout kteroukoli oblast zažívacího traktu, od úst ke konečníku.
 • Cytotoxická léčba
  Jakákoliv léčba nebo postup, který zabíjí buňky. Chemoterapie a radioterapie jsou dvě formy cytotoxické terapie používané ke zničení rakovinných buněk.
 • d

 • Debulking
  Typ chirurgického zákroku používaný k odstranění co největšího množství nádoru, aby mohla být nasazena chemoterapie nebo radioterapie nebo aby byly účinnější. Debulking může být proveden, pokud není možné nádor zcela odstranit, např. pokud by při úplném odstranění mohl být orgán vážně poškozen.
 • Deprese
  Přetrvávající pocit silného smutku, ztráta zájmu nebo potěšení, pocity viny nebo nízké sebeúcty, poruchy spánku nebo poruchy chuti k jídlu, únava a špatná koncentrace. Mírná deprese může být často léčena bez léků, ale lidé se středně těžkou až těžkou depresí zřejmě budou potřebovat dlouhodobou léčbu pomocí léků nebo profesionální psychologické poradenství nebo obojí.
 • Dietolog
  Zdravotnický odborník, který je specialista na stravu a výživu a radí pacientům, jak jíst zdravě.
 • DNA
  Molekuly uvnitř buněk, které nesou genetickou informaci a předávají ji z generace na generaci. Také nazývaná deoxyribonukleová kyselina.
 • Dopamin
  Hormon a neurotransmiter, který se uvolňuje v mozku. Vysoké hladiny dopaminu v moči nebo krvi mohou indikovat přítomnost NEN.
 • e

 • Echokardiografie
  Zobrazovací vyšetření využívající ultrazvuk k vytvoření pohyblivých snímků srdce a průtoku krve přes srdeční chlopně a struktury. Nazývá se také srdeční echo nebo prostě echo.
 • Endokrinní systém
  Skládá se z buněk, které produkují hormony a nacházejí se po celém těle. Hormony jsou chemické látky, které jsou přenášeny krevním oběhem a mají zvláštní regulační účinek na činnost jiných orgánů nebo buněk v těle.
 • Endokrinolog
  Lékař, který se specializuje na diagnostiku a léčbu nemocí způsobených hormonální neboli endokrinní nerovnováhou v těle.
 • Endoskop
  Lékařský přístroj, který se skládá z dlouhé, tenké, ohebné trubice na konci vybavené světlem a videokamerou a který se zavádí tělními otvory do dutých orgánů v těle (žaludku, střev, dýchacích cest, močového měchýře...). Endoskopy se používají například k hledání nádorových onemocnění, která nezpůsobují žádné příznaky. Mohou se také využívat k odběru vzorku tkáně (biopsie) pro další vyšetření.
 • Endoskopie
  Neoperativní postup používaný k vyšetření dutých orgánů, např. trávicí trubice, za použití endoskopu.
 • Everolimus
  Lék podávaný ústy, který se používá při léčbě některých nádorových onemocnění, jako je rakovina prsu, ledvin a NEN. Everolimus se také používá k potlačení funkce imunitního systému s cílem zabránit, aby tělo odmítalo transplantované orgány.
 • f

 • Fluorodeoxyglukóza
  Obvykle zkracována na FDG. Je to radioaktivní látka neboli kontrastní látka, která se používá při vyšetření PET k identifikaci přítomnosti určitých typů nádorů v těle.
 • Funkční nádory
  Jsou to NEN, které vytvářejí nadbytečné množství hormonů, např. serotoninu, gastrinu, inzulinu nebo glukagonu a způsobují tak hormonálně podmíněné příznaky (např. karcinoidový syndrom). Nazývají se také funkční NEN, endokrinně aktivní nádory, nebo endokrinně aktivní NEN.
 • g

 • Gallium-68
  Radioaktivní látka neboli kontrastní látka, která se aplikuje do těla injekcí a lze ji používat k identifikaci určitých rakovinných neuroendokrinních buněk během vyšetření PET.
 • Gastrin
  Hormon uvolňovaný slinivkou břišní a způsobující, že žaludek produkuje trávicí kyseliny a enzymy. Gastrin lze používat jako marker při krevních testech k odhalení a sledování některých typů NEN.
 • Gastritida
  Gastritida je zánět, podráždění, nebo eroze (narušení) žaludeční sliznice. Někteří lidé s gastritidou nepociťují žádné příznaky. Mezi běžné příznaky patří ztráta chuti k jídlu, poruchy trávení, černá stolice, nevolnost a zvracení.
 • Gastroenterolog
  Lékař, který se specializuje na diagnostiku a léčbu poruch gastrointestinálního (trávicího) traktu, kam patří například jícen, žaludek, střeva, slinivka břišní a játra.
 • Gastroenteropankreatické neuroendokrinní nádory (GEP-NEN)
  NEN, které se nacházejí v trávicí trubici a slinivce břišní (pankreatu).
 • Gastrointestinální neuroendokrinní nádory (GI-NEN)
  Také nazývány neuroendokrinní nádory trávicího traktu neboli GI-NEN. Jsou nejběžnějším typem NEN (dříve nazývaných karcinoidní nádory). Nacházejí se v gastrointestinálním (GI) (trávicím) traktu a patří mezi ně nádory, které se vyvíjejí ve střevech, žaludku nebo jícnu.
 • Gastrointestinální trakt
  Také známý jako GI trakt nebo trávicí trakt. Je to systém orgánů zodpovědný za požívání a trávení potravin, vstřebávání živin z potravy a vylučování odpadu. Zahrnuje ústa, hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník a řitní otvor.
 • Gastroskopie
  Vyšetření vnitřku žaludku za použití flexibilní trubice z optického vlákna zvané gastroskop, která se zavádí skrze ústa a jícen do žaludku.
 • GEP-NEN
  Také známy jako gastroenteropankreatické neuroendokrinní nádory (GEP-NEN). NEN, které se nacházejí v trávicí trubici a slinivce břišní (pankreatu).
 • GI-NEN
  GI-NEN neboli neuroendokrinní nádory trávicího traktu. Jsou nejběžnějším typem NEN (dříve nazývaných karcinoidní nádory). Nacházejí se v gastrointestinálním (GI) (trávicím) traktu a patří mezi ně nádory, které se vyvíjejí ve střevech, žaludku nebo jícnu.
 • Glukagon
  Hormon produkovaný slinivkou břišní, který přispívá ke zvýšení hladiny cukru v krvi (glukózy) a udržování vyrovnané hladiny cukru v krvi. Měření přítomnosti glukagonu v krvi mohou být použita ke zjištění a sledování NEN vyskytujících se ve slinivce břišní (pankreatu).
 • h

 • Histamin
  Hormon vytvářený a ukládaný v těle. Je součástí imunitní odpovědi organismu a uvolňuje se během alergické reakce. Příznaky gastrointestinálních NEN (GI-NEN) mohou být způsobeny nadměrným uvolňováním histaminu.
 • Hormony
  Chemické látky, které jsou přenášeny krevním oběhem a mají zvláštní regulační účinek na činnost jiných orgánů nebo buněk v těle.
 • i

 • Interferon
  Látka, která může zlepšit přirozenou odpověď těla na infekce a další nemoci. Interferony mohou pomoci zastavit dělení rakovinných buněk, z něhož se vytvářejí nové rakovinné buňky, a mohou zpomalit růst nádorů. Lidské tělo interferon běžně produkuje. Také může být vyroben v laboratoři k léčbě rakoviny a dalších nemocí.
 • Intraoperační radioterapie (IORT)
  Radioterapie během chirurgického zákroku.
 • Inzulin
  Hormon, který se tvoří ve slinivce břišní a reguluje množství cukru (glukózy) v krvi. Nedostatek inzulinu způsobuje cukrovku. Funkční (endokrinně aktivní) nádory ve slinivce břišní mohou vytvářet nadbytečné množství inzulinu.
 • k

 • Kapslová endoskopie tenkého střeva
  Způsob, jak pořizovat snímky gastrointestinálního (trávicího) traktu. Součástí je spolknutí malé kapsle o velikosti a tvaru pilulky. Kapsle obsahuje velmi malou videokameru, která snímá obrazy vnitřku střeva.
 • Karcinogeneze
  Proces, při kterém se z normálních buněk stávají rakovinné buňky.
 • Karcinoidní nádory
  Karcinoidní nádory neboli karcinoidy jsou typem neuroendokrinních nádorů (NEN). Tento termín se používá především k označení gastrointestinálních NEN (GI-NEN) nebo gastroenteropankreatických NEN (GEP-NEN).
 • Karcinoidový syndrom
  Skupina příznaků, které se mohou vyskytovat společně, když NEN uvolňují hormony jako serotonin, histamin a bradykinin. Mezi tyto příznaky patří průjem, záchvatovité zarudnutí kůže (zejména v obličeji), dušnost, bolest břicha a srdeční potíže, jako je bušení srdce a vysoký krevní tlak, avšak liší se u jednotlivých pacientů.
 • Karcinomy
  Typ nádorového onemocnění, které začíná v buňkách lemujících celý povrch těla i vnitřní struktury a dutiny. Karcinomy mohou postihnout prsa, plíce, prostatu nebo tlusté střevo a patří mezi nejběžnější typy nádorových onemocnění vyskytujících se u dospělých.
 • Katecholaminy
  Typ neurohormonu (chemická látka, kterou vyrábějí nervové buňky a používají k odesílání signálů do jiných buněk). Katecholaminy jsou také souhrnným termínem pro hormony adrenalin, noradrenalin a dopamin. Vysoké hladiny katecholaminů v moči nebo krvi mohou znamenat přítomnost NEN.
 • Ki-67 index
  Bílkovina používaná pro diagnostiku a posouzení prognózy nádorů včetně NEN. Ki-67 index měří, kolik této bílkoviny je přítomno v rakovinných buňkách. Výsledky mohou lékařům pomoci klasifikovat stupeň NEN a předvídat, jaká je pravděpodobnost jejich růstu či šíření.
 • Kolonoskopie
  Vyšetření, které zkoumá vnitřní část tlustého střeva. Při tomto vyšetření se do konečníku zavede kolonoskop, což je tenký trubicovitý nástroj, který se posouvá do střeva. Kolonoskop má na konci malý světelný zdroj a videokameru pro prohlížení vnitřku střev.
 • Kryoablace
  Postup, při kterém se rakovinné buňky ničí tím, že jsou vystaveny extrémně nízkým teplotám. Tenký chirurgický nástroj zvaný kryosonda se zavede skrz kůži přímo do nádoru a zmrazí jej. V průběhu několika týdnů po ošetření se imunitní systém zbaví mrtvé tkáně. Také známá jako kryoterapie nebo kryochirurgie.
 • Kryochirurgie
  Postup, při kterém se rakovinné buňky ničí tím, že jsou vystaveny extrémně nízkým teplotám. Tenký chirurgický nástroj zvaný kryosonda se zavede skrz kůži přímo do nádoru a zmrazí jej. V průběhu několika týdnů po ošetření se imunitní systém zbaví mrtvé tkáně. Také nazývaná kryoterapie nebo kryoablace.
 • Kryosonda
  Dlouhý, tenký, špičatý chirurgický nástroj používaný k aplikaci extrémně nízkých teplot do tkání.
 • l

 • Lékař nukleární medicíny
  Odborný lékař, který k diagnostice a léčbě nemocí používá radioaktivní látky neboli radiofarmaka. Provádí vyšetření, jako je scintigrafie, což je jedna ze zobrazovacích metod používaná k diagnostice neuroendokrinních nádorů (NEN).
 • Lineární urychlovač
  Stroj, který používá elektřinu k vytvoření proudu rychle se pohybujících elementárních částic. To vytváří záření o vysoké energii, které lze využít k léčbě nádorového onemocnění.
 • Lokalizovaný
  Lokalizovaný nádor se nachází v jedné oblasti těla.
 • Lutetium-177
  Látka, která vydává záření (radionuklid) a je jedním z nejčastěji používaných radionuklidů v peptido-receptorové radionuklidové terapii (PRRT) při léčbě NEN.
 • m

 • Magnetická rezonance (MR)
  Zobrazovací vyšetření MR využívá k vyšetření orgánů a struktur uvnitř těla velký magnet a rádiové vlny. Je to jedna z hlavních zobrazovacích technik používaných pro diagnostiku a sledování NEN.
 • Maligní (zhoubné) nádory
  Maligní nádory jsou tvořeny buňkami, jejichž růst se vymkl kontrole. Buňky těchto nádorů mohou napadat okolní tkáně a šířit se do jiných částí těla.
 • Metabolicky aktivní nádor
  Termín používaný k popisu nádorů, které aktivně rostou a využívají energetické zdroje těla.
 • Metastáza
  Ložisko nádoru, který se rozšířil (metastazoval) do jiného orgánu v těle, než vznikl.
 • Metastazovat
  Šířit se z jedné části těla do druhé.
 • Metastazující
  Viz také metastazovat – znamená šířit se z jedné části těla do druhé.
 • Metastázy
  Viz také metastáza – ložiska nádoru, která se rozšířila (metastazovala) do jiného/jiných orgánů v těle, než vznikl.
 • Mnohočetná endokrinní neoplázie
  Zkráceně MEN. Vzácné genetické onemocnění způsobující vznik nádorů ve žlázách s vnitřní sekrecí, a to nejčastěji v příštítných tělískách, podvěsku mozkovém (hypofýze) a slinivce břišní (pankreatu). Pacienti s MEN 1 mají vysoké riziko vzniku NEN.
 • Molekuly
  Skupina dvou nebo více atomů spojených navzájem prostřednictvím sdílení elektronů v chemické vazbě. Molekuly jsou základní složky chemických sloučenin, jsou jejich nejmenšími částmi, které se mohou účastnit chemické reakce.
 • n

 • Nefunkční nádory
  Nádory, které neprodukují nadměrné množství hormonů, které by způsobovaly hormonálně podmíněné příznaky (např. karcinoidový syndrom). Také známy jako endokrinně inaktivní nádory. Nefunkční nádory jsou většinou maligní (zhoubné). Známky a příznaky jsou způsobeny růstem a šířením nádoru.
 • Neuroendokrinní buňky
  Buňky, které se vyskytují po celém těle a tvoří neuroendokrinní systém. Neuroendokrinní buňky uvolňují do krve hormony, které pak regulují konkrétní tělesné funkce, jako je látková výměna, růst a rozmnožování.
 • Neuroendokrinní karcinom
  Maligní (zhoubný) nádor, který vzniká v neuroendokrinních buňkách. Maligní znamená, že se může šířit neboli metastazovat do jiných částí těla.
 • Neuroendokrinní nádor
  Zkráceně NEN. Nádory, které vznikají z buněk endokrinního (hormonálního) a nervového systému. Nejčastěji se vyskytují v gastrointestinálním (trávicím) traktu, ale někdy se mohou objevit např. v plicích a vzácněji v některých jiných orgánech a tkáních v těle.
 • Neuroendokrinní nádory
  Zkráceně NEN. Nádory, které vznikají z buněk endokrinního (hormonálního) a nervového systému. Nejčastěji se nacházejí v trávicí trubici, ale někdy se mohou objevit např. v plicích a vzácněji v některých jiných orgánech a tkáních v těle.
 • Neuroendokrinní nádory plic
  Neobvyklá forma rakoviny plic způsobená NEN. Existují dva stupně (stupeň 1 a stupeň 2) plicních NEN v závislosti na tom, jak rychle rostou.
 • Neuroendokrinní nádory slinivky (pNEN)
  Také nazývané pankreatické NEN neboli pNEN. Nádory, které se tvoří v buňkách slinivky břišní (Langerhansovy ostrůvky) produkujících hormony. Patří mezi ně funkční i nefunkční nádory.
 • Neuroendokrinní systém
  Skládá ze sítě neuroendokrinních buněk, které se vyskytují po celém těle.
 • Neurofibromatóza typu 1
  Genetické onemocnění charakterizované změnami ve zbarvení kůže (pigmentaci) a růstem nádorů podél nervů v kůži, mozku a jiných částech těla. Pacienti s neurofibromatózou typu 1 mají vysoké riziko vzniku NEN.
 • Neurotensin
  Peptidový neurotransmiter nacházející se v různých částech mozku. Je zapojen do vazodilatace, hypotenze a vnímání bolesti. Hladiny neurotensinu v krvi lze použít ke zjištění a sledování NEN.
 • Nežádoucí účinky
  Jiný název pro vedlejší účinky
 • Nezhoubný (nádor)
  Nerakovinný růst, který nenarušuje blízké tkáně a nešíří se z jedné části těla do druhé.
 • Noradrenalin
  Chemická látka produkovaná některými nervovými buňkami a v nadledvinkách. Může se chovat jako neurotransmiter i hormon. Také bývá nazýván norepinefrin (USA).
 • NT-proBNP
  Bílkovina, kterou lze měřit v krvi a používá se ke zjištění a posouzení rizika srdečního selhání.
 • o

 • Octreoscan
  Zobrazovací vyšetření používané k nalezení určitých nádorů, včetně NEN. Radioaktivní oktreotid je injekčně aplikován do žíly a cestuje prostřednictvím krve. Měřicí zařízení pro měření záření (gama kamera) rozpozná radioaktivní oktreotid a vytváří snímky zobrazující, kde v těle se nacházejí nádorové buňky. Toto vyšetření se rovněž nazývá somatostatinová receptorová scintigrafie (SRS).
 • Onkolog
  Lékař, který se specializuje na léčbu pacientů s nádorovým onemocněním. Onkolog, který se specializuje na chirurgickou léčbu pacientů, se nazývá chirurgický onkolog; onkolog, který léčí pacienta léky, se nazývá klinický onkolog; a onkolog, který používá radiační terapii, se nazývá radiační onkolog.
 • Ozařování
  Rovněž nazývané jako ozáření celého těla (TBI). Při této léčebné metodě se radioterapie provádí po celém těle. Využívá vysokoenergetické záření s cílem zničit rakovinné buňky a zmenšit nádory.
 • p

 • Pankreas (slinivka břišní)
  Orgán ve tvaru ptačího pera nacházející se v dutině břišní mezi žaludkem a páteří. Je asi 15 cm dlouhý a uvolňuje látky, které pomáhají tělu trávit potravu. Slinivka také produkuje hormon inzulin, který pomáhá regulovat množství cukru (glukózy) v krvi.
 • Pankreatické nádory
  Nádory, které se tvoří ve slinivce břišní. Mezi tyto nádory mohou patřit i neuroendokrinní nádory slinivky (pNEN).
 • Pankreatické NEN
  Neuroendokrinní nádory slinivky (pNEN). Nádory, které se tvoří v buňkách slinivky břišní (Langerhansovy ostrůvky) produkujících hormony. Patří mezi ně funkční i nefunkční nádory.
 • Pankreatický polypeptid
  Hormon produkovaný ve slinivce břišní. Nemocní s některými typy NEN slinivky břišní (pNEN) mají vysokou hladinu pankreatických polypeptidů v krvi. Krevní hladinu lze tedy použít k diagnostice a sledování pNEN.
 • Patolog
  Lékař, který identifikuje onemocnění na základě studia stavby a vlastností buněk a tkání.
 • Peptický vřed
  Také nazývaný žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. Žaludeční vředy představují bolavá místa, která vznikají ve sliznici žaludku, spodní části jícnu a vzácně v tenkém střevě. Příznaky se mohou projevovat jako bolest břicha, nadýmání, pálení žáhy, nevolnost nebo zvracení.
 • Peptidová receptorová radionuklidová terapie (PRRT)
  Léčba, při které se na povrch rakovinných buněk váže bílkovina připojená k radioaktivně látce (radionuklidu). Rovněž nazývaná hormonální radioterapie.
 • Perkutánní injekce alkoholu
  Používá se v léčbě metastatického postižení jater. Perkutánní injekce alkoholu znamená injekční aplikaci čistého alkoholu skrz kůži, přímo do nádoru v játrech. Alkohol pak zničí nádor dehydratací tkáně a zastavením přívodu krve. Rovněž nazývaná jako perkutánní injekce etanolu (PEI).
 • Perkutánní injekce etanolu
  Viz heslo Perkutánní injekce alkoholu. Používá se v léčbě metastatického postižení jater. Při této terapii se skrz kůži přímo do nádoru v játrech injekčně aplikuje čistý alkohol. Ten pak ničí nádor dehydratací tkáně a zastavením přívodu krve. Rovněž nazývaná jako perkutánní injekce alkoholu (PAI).
 • Perkutánní kryoablace
  Viz heslo Kryoablace. Postup, při kterém se rakovinné buňky ničí tím, že jsou vystaveny extrémně nízkým teplotám. Tenký chirurgický nástroj zvaný kryosonda se zavede skrz kůži přímo do nádoru a zmrazí jej. Imunitní systém se v průběhu několika týdnů po ošetření zbaví mrtvé tkáně. Také nazývaná jako kryoterapie nebo kryochirurgie.
 • Personál lůžkového oddělení
  Zdravotní sestry a další pracovníci, jako ošetřovatelé, kteří pomáhají s celkovou péčí o pacienty, jako je přeprava v rámci kliniky, příprava a podávání jídel, a obecně jsou nápomocni pacientům a ošetřovatelskému personálu.
 • Plicní NEN
  Neuroendokrinní nádory plic - neobvyklá forma nádorového onemocnění plic. Existují dva stupně (stupeň 1 a stupeň 2) plicních NEN v závislosti na tom, jak rychle rostou.
 • pNET
  Viz heslo Neuroendokrinní nádory slinivky. Nádory, které se tvoří v buňkách slinivky břišní (Langerhansovy ostrůvky) produkujících hormony. Patří mezi ně funkční i nefunkční nádory.
 • Počítačová tomografie (CT)
  Zobrazovací metoda, která využívá rentgenové paprsky k vytvoření snímků průřezu těla. CT snímky jsou jednou z hlavních zobrazovacích technik používaných pro diagnostiku a sledování NEN.
 • Pomocný zdravotnický personál
  Zaměstnanci, kteří pracují na klinice, ale nejsou nutně zdravotnickými pracovníky, jsou však zapojeni do péče o pacienty, např. sanitáři (také nazývaní jako nemocniční zřízenci nebo pomocný nemocniční personál) a administrativní pracovníci.
 • Poradenští pracovníci
  Poradenští pracovníci jsou vyškoleni k poskytování psychologické podpory pacientům a jejich rodinám a pomáhají jim mluvit o problémech a pocitech.
 • Pozitronová emisní tomografie (PET)
  Zobrazovací metoda, která ukazuje, jak vypadají a fungují tělesné tkáně a orgány. Pomáhá diagnostikovat a vyhodnotit závažnost nádorového onemocnění. Při tomto vyšetření může být radioaktivní kontrastní látka aplikována injekčně, být spolknuta nebo inhalována, podle toho, který orgán nebo tkáň je touto metodou vyšetřován.
 • Praktický lékař / Praktická sestra
  Praktický lékař neboli lékař primární péče je lékař, který diagnostikuje a léčí všechny typy onemocnění. Praktičtí lékaři jsou často prvními zdravotnickými odborníky, se kterými se pacient setká, než je poslán do odborné péče. Praktická sestra pracuje společně s praktickým lékařem a posuzuje, vyšetřuje, ošetřuje a poučuje pacienty o zdraví a pomáhá sledovat osoby s dlouhodobými nemocemi.
 • Primární lokalizace
  Místo v těle, kde nádor vznikl.
 • Primární nádor
  Původní neboli první nádor v těle. Rakovinné buňky se mohou šířit z primárního nádoru do jiných částí těla a vytvářet sekundární nádory. Místo, kde primární nádor v těle vznikl, se nazývá primární lokalizace.
 • Probiotické doplňky stravy
  Probiotické doplňky jsou živé bakterie a kvasinky, které jsou dobré a užitečné pro gastrointestinální (trávicí) systém.
 • Profylaxe
  Preventivní léčba nebo zákrok.
 • Prognóza
  Prognóza je názor lékaře, týkající se dalšího průběhu onemocnění a výsledku léčby.
 • Proliferační index
  Měřítko počtu buněk v nádoru, které se dělí (proliferují).
 • r

 • Radiační terapie
  Také nazývaná radioterapie, ozařování, nebo RTG terapie. Tento postup využívá ke zničení nebo poškození nádorových buněk radiové vlny s vysokou energií, např. C-paprsky, gama paprsky, elektronové svazky nebo protony.
 • Radioembolizace
  Používá záření k léčbě metastáz NEN v játrech. Je podobná chemoembolizaci jater, avšak místo chemoterapie se k zastavení přívodu krve do buněk neuroendokrinního nádoru v játrech využívá ozařování. Nazývá se také jako embolizace jaterní tepny (HAE).
 • Radiofrekvenční ablace (RFA)
  Radiofrekvenční ablace (RFA) využívá k ničení rakovinných buněk teplo vyrobené radiovými vlnami. Při této metodě se používá sonda (elektroda), která se zavede skrz kůži do nádoru. Elektrický proud sondy zahřívá rakovinné buňky na vysokou teplotu, a tím je ničí.
 • Radiolog
  Lékař, který se specializuje na diagnostiku a léčbu chorob a zranění pomocí lékařských zobrazovacích technik, jako je rentgenové záření (RTG), počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), pozitronová emisní tomografie (PET) a ultrazvuk.
 • Radionuklid
  Radionuklid (někdy nazývaný radioizotop nebo izotop) je chemická látka často využívaná v medicíně k diagnostice a léčbě, která vyzařuje typ radioaktivity nazývané gama záření.
 • Radioterapie
  Viz heslo Radiační terapie – rovněž nazývaná ozařování nebo RTG terapie. Tento postup využívá ke zničení nebo poškození nádorových buněk radiové vlny s vysokou energií, např. C-paprsky, gama paprsky, elektronové svazky nebo protony. Radiační terapie je jednou z nejčastějších forem léčby NEN.
 • RTG terapie
  Typ radiační terapie, která využívá vysokoenergetického záření z rentgenových paprsků k ničení rakovinných buněk a zmenšení nádorů.
 • s

 • Scintigrafie
  Zobrazovací vyšetření, při kterém vznikají dvojrozměrné snímky rozložení radioaktivity v tkáních po vnitřním podání kontrastní látky ve formě radiofarmaka. Mezi zobrazovací vyšetření založená na radioaktivitě patří octreoscan, scintigrafie kostí a MIBG vyšetření.
 • Sekundární rakovina
  Také nazývaná sekundární nádor nebo metastáza. Je to nádor vytvořený rakovinnými buňkami, které se šíří z primárního nádoru do jiných částí těla. Sekundární nádor je stejným typem nádorového onemocnění jako primární nádor.
 • Serotonin
  Hormon a neurotransmiter, který se nachází v mnoha tkáních těla. Příznaky gastrointestinálních NEN (GI-NEN) mohou být způsobeny nadměrným uvolňováním serotoninu.
 • Somatostatin
  Hormon, který zastavuje uvolňování jiných hormonů, jako např. gastrinu, inzulinu a glukagonu. Příznaky gastrointestinálních NEN (GI-NEN) mohou být způsobeny nadměrným uvolňováním somatostatinu. Somatostatin tlumí tvorbu a uvolňování růstového hormonu a má tedy protirůstové účinky. Analoga somatostatinu (látky podobné somatostatinu) se používají v léčbě některých NEN.
 • Somatostatinová receptorová scintigrafie (SRS)
  Viz také heslo Octreoscan. Zobrazovací vyšetření používané k diagnostice určitých nádorů, včetně NEN. Radioaktivní oktreotid je injekčně aplikován do žíly a cestuje prostřednictvím krve. Měřicí zařízení pro měření záření (gama kamera) rozpozná radioaktivní oktreotid a vytváří snímky ukazující, kde v těle se nacházejí nádorové buňky. Toto vyšetření se rovněž nazývá octreoscan.
 • Sonografie
  Postup využívající vysokoenergetické zvukové vlny (ultrazvuk) k prozkoumání tkání a orgánů uvnitř těla. Ultrazvukové snímky jsou jednou z hlavních zobrazovacích technik používaných pro diagnostiku a sledování NEN. Sonografie se rovněž nazývá ultrazvuk.
 • Specializovaná zdravotní sestra
  Zdravotní sestra, která je speciálně vyškolená k léčbě pacientů s určitým onemocněním, např. neuroendokrinní nádory (NEN); může působit jako poradce a pomáhat ostatním zdravotníkům při léčbě pacientů.
 • Stupeň (grade) nádoru
  Popis, jak rakovinné buňky a okolní tkáně vypadají pod mikroskopem a jak rychle pravděpodobně budou růst a šířit se. Stupně se používají pro plánování léčby a stanovení diagnózy. Nazývá se také histologický stupeň či stupeň nádoru.
 • Sunitinib
  Lék podávaný ústy a používaný k léčbě některých druhů nádorových onemocnění, které nemohou být odstraněny chirurgicky nebo se rozšířily po celém těle (metastázovaly) nebo obojí. To se týká neuroendokrinních nádorů slinivky, jakož i gastrointestinálního stromálního nádoru (GIST), což je typ nádorového onemocnění žaludku, střev.
 • Syndrom dráždivého tračníku
  Chronická gastrointestinální porucha. Charakterizují ji bolesti břicha, nadýmání a změny funkcí střev.
 • t

 • Transarteriální chemoembolizace (TACE)
  Postup, při němž se zablokuje (embolizuje) přívod krve do nádoru a chemoterapie se podává přímo do nádoru. TACE se používá k léčbě nádorového postižení jater a také se nazývá chemoembolizace nebo embolizace jaterní tepny (HAE).
 • Tým mezioborové péče
  Zdravotničtí odborníci z různých klinických oborů, kteří léčí pacienty a poskytují rady týkající se různých aspektů léčby ohledně NEN.
 • Tým paliativní péče
  Tým specializovaných lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků, kteří jsou vyškoleni pro poskytování podpůrné léčby, jakou je úleva od bolesti lidem s dlouhodobým či nevyléčitelným onemocněním, a to zejména v posledních dnech života.
 • Tým pro léčbu bolesti
  Odborný tým lékařů a zdravotních sester, kteří zasahují a poskytují léčbu v případě bolesti, jako je bolest spojená s neuroendokrinními nádory (NEN).
 • u

 • Ultrazvuk
  Postup využívající vysokoenergetické zvukové vlny (ultrazvuk) k vyšetření tkání a orgánů uvnitř těla. Ultrazvukové snímky jsou jednou z hlavních zobrazovacích technik používaných pro diagnostiku a sledování NEN. Ultrazvuk se rovněž nazývá sonografie.
 • Ultrazvukové vyšetření
  Postup využívající vysokoenergetické zvukové vlny (ultrazvuk) k vyšetření tkání a orgánů uvnitř těla. Ultrazvukové snímky jsou jednou z hlavních zobrazovacích technik používaných pro diagnostiku a sledování NEN. Ultrazvuk se rovněž nazývá sonografie.
 • v

 • Vazointestinální peptid (VIP)
  Vzácný hormon nacházející se například ve slinivce břišní, střevě a centrálním nervovém systému. Také znám jako vazoaktivní intestinální polypeptid neboli VIP. Jedná se o látku produkovanou některými vzácnými typy (pankreatických) NEN, která vede k úporným průjmům a riziku dehydratace. Naměřené hladiny vazointestinálního peptidu v krvi mohou být použity ke zjištění a sledování NEN.
 • von Hippel-Lindauův syndrom (VHL)
  Genetické onemocnění způsobující abnormální růst krevních cév. Pacienti s von Hippel-Lindauovým syndromem (VHL) mají vysoké riziko vzniku NEN.
 • Vyšetření 5-hydroxyindoloctové kyseliny (5-HIAA)
  5-HIAA je látka, která vzniká rozložením (metabolizací) serotoninu. Vysoká hladina 5-HIAA ve 24hodinovém vzorku moči může potvrdit, zda symptomy, jako záchvatovité zarudnutí kůže (zejména v obličeji) a průjem, jsou důsledkem karcinoidního syndromu.
 • Vyšetření funkcí plic
  Vyšetření, která zkoumají, jak dobře plíce pracují, například pomocí měření, kolik vzduchu člověk může vydechnout po hlubokém nádechu. Také nazývána jako vyšetření plicních funkcí.
 • Vyšetření MIBG
  Zobrazovací metoda, která ke zjištění lokalizace určitých typů nádorových onemocnění v těle a k jejich diagnostice využívá radiofarmakum metaiodbenzylguanidin (MIBG).
 • y

 • Yttrium-90 (Y-90)
  Látka, která vydává záření (radionuklid) a je jedním z nejčastěji používaných radionuklidů v peptido-receptorové radionuklidové terapii (PRRT) při léčbě NEN.
 • z

 • Zobrazovací vyšetření kostí (scintrigrafie kostí)
  Zobrazovací vyšetření, při němž se používá velmi malé množství radioaktivního barviva a které pomáhá diagnostikovat potíže v kostech. Jde o injekci s radioaktivní látkou zvanou radionuklid. Zobrazovací vyšetření kostí se také nazývá scintigrafie kostí, radionuklidová zobrazovací metoda nebo nukleární zobrazovací metoda.
Soubory cookie používáme k tomu, abychom Vám na našich webových stránkách poskytli to nejlepší. Pro více informací klikněte zde.
Ipsen
Tyto webové stránky jsou určeny pro mezinárodní uživatele, s výjimkou Spojených států, Kanady a Francie. Tyto webové stránky vytvořila společnost Ipsen ve spolupráci s pacienty s onemocněním NEN a zdravotnickými pracovníky, kteří o ně pečují. Společnost Ipsen děkuje všem za jejich cenné poznatky a příběhy. Některá jména použitá na těchto webových stránkách byla změněna. Pro více informací navštivte www.ipsen.com. Návrh a vývoj webových stránek Kanga Health Ltd.