Tento web je pro Českou republiku. Pokud jste odjinud než z České republiky, prosím vyberte Vaši zemi.
Tento web je pro Českou republiku. Pokud jste odjinud než z České republiky, prosím vyberte Vaši zemi.

2. Použití informací

Tyto webové stránky mají informativní charakter a poskytují povědomí o nemoci a podporu pacientům (nebo jejich pečovatelům) s neuroendokrinními nádory. Vezměte prosím na vědomí, že informace uvedené na těchto stránkách nejsou zamýšleny jako náhrada odborné lékařské pomoci, nemusí být použitelné ve Vašem případě nebo ve Vaší zemi a nemusí být úplné. Jestliže máte nějaké dotazy týkající se Vaší nemoci, vždy se poraďte se svým lékařem.

S výjimkou případů, kdy je v tomto odstavci povoleno jinak, společnost Ipsen nezaručuje ani neprohlašuje, že použití materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích stran; tedy práva, která nejsou spojena se společností Ipsen nebo nejsou v jejím vlastnictví. S výjimkou výše uvedeného omezeného oprávnění Vám není udělena ani propůjčena licence nebo právo na informace ani žádné autorské právo společnosti Ipsen nebo jakékoli jiné strany.

Tyto webové stránky mohou obsahovat chráněné informace, technologie, produkty, procesy nebo jiná vlastnická práva společnosti Ipsen a/nebo jiných stran či na ně odkazovat. Není vám udělena ani propůjčena licence ani právo na takovéto ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, technologie, produkty, procesy či jiná vlastnická práva společnosti Ipsen a/nebo jiných stran.

3. Odmítnutí záruk

Ačkoli společnost Ipsen vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila správnost a aktuálnost informací uvedených na těchto stránkách, tyto informace mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Ipsen si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění provádět změny, opravy a/nebo zlepšení informací. Společnost Ipsen neposkytuje žádné záruky nebo prohlášení o přesnosti informací a nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu těchto webových stránek.

VŠECHNY INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. SPOLEČNOST IPSEN NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA ÚPLNOST A PŘESNOST INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO JEJICH MOŽNÉ POUŽITÍ. V DŮSLEDKU TOHO BY MĚLI UŽIVATELÉ TYTO INFORMACE PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ POSOUDIT. TYTO INFORMACE MŮŽETE POUŽÍVAT DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST IPSEN, KAŽDÁ SPOLEČNOST ZE SKUPINY IPSEN A VŠECHNY TŘETÍ STRANY PODÍLEJÍCÍ SE NA TVORBĚ, VÝROBĚ NEBO DODÁVCE TĚCHTO STRÁNEK VYLUČUJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO ZODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍSTUPU NA TYTO STRÁNKY, Z JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI JE POUŽÍVAT NEBO JAKÝCHKOLI CHYB NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

Společnost Ipsen také nepřebírá ani nenese odpovědnost za škody na Vašem zařízení nebo jiném majetku ani za viry, které mohou napadnout Vaše zařízení nebo jiný majetek z důvodu Vašeho přístupu k těmto informacím nebo jejich používání.

4. Ochrana osobních údajů

a) shromažďování anonymních údajů

Bez Vašeho vědomí nejsou shromažďovány žádné osobní údaje související s Vaší totožností. Při konzultaci s odborníkem na těchto webových stránkách se však některé uživatelské údaje shromažďují automaticky:
IP adresa uživatele (tato adresa, která umožňuje přístup na internet, je přidělena uživateli počítače poskytovatelem internetových služeb);
Adresa webové stránky, ze které je uživatel připojen přímo ke stránkám společnosti Ipsen;
Datum a čas, kdy uživatel tyto webové stránky navštívil, i konkrétní navštívené stránky;
Operační systém počítače uživatele a jeho prohlížeč;
Soubory „cookie“ (umožňující určit způsob a čas, kdy uživatel přistupuje na webové stránky, a počet navštívení).

Společnost Ipsen tedy shromažďuje údaje o anonymních uživatelích těchto webových stránek (neboli anonymní informace), jako jsou navštívené stránky a vyhledávání, která uživatelé provádějí. Tyto údaje jsou anonymní, protože v žádném případě neumožňují osobní identifikaci uživatelů těchto webových stránek.

Tyto anonymní informace nám pomáhají zlepšovat obsah našich stránek a získávat celkové statistiky Vašich návštěv. Tyto statistiky mohou být zpracovány třetími stranami, které jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

b) Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které jsou umístěny ve Vašem počítači, chytrém telefonu nebo jiném zařízení, když přistupujete na webové stránky, a to bez rizika poškození zařízení.

Zabránit registraci souborů cookie můžete nastavením svého navigátoru tak, aby Vás před přijetím souborů cookie varoval nebo aby soubory cookie vždy odmítl.

Na našich stránkách mohou být na základě Vašeho souhlasu přítomny zásuvné moduly nebo tlačítka pro sdílení na sociálních sítích, abyste mohli sdílet obsah z našich webových stránek na sociálních sítích, abyste mohli dát ostatním vědět, co jste na těchto stránkách viděli, nebo abyste mohli vyjádřit svůj názor ohledně obsahu těchto stránek.

Pouhá přítomnost sociálních zásuvných modulů na webové stránce – bez ohledu na to, zda jste uživatel sociálních sítí, či ne – může mít za následek ukládání souborů cookie na pevný disk, a tím sledování Vašich aktivit při prohlížení a identifikaci Vašich zájmů.

Nad procesem, který využívají sociální sítě pro shromažďování informací o Vaší návštěvě na našich stránkách, nemáme žádnou kontrolu.
Generování a používání souborů cookie třetími stranami podléhá jejich vlastní politice pro ochranu osobních údajů. Dříve než se rozhodnete pro využití těchto sociálních zásuvných modulů nebo sítí, doporučujeme přečíst si prohlášení o zásadách třetích stran, abyste zjistili, jak budou tyto soubory cookie využívat, a to i pro reklamní účely, a jaký druh informací mohou prostřednictvím těchto účelových zásuvných modulů shromažďovat. Tyto zásady pro ochranu soukromí by Vám měly umožnit rozhodnout se ohledně sociálních sítí, včetně nastavení ochrany osobních údajů pro každý účet, který na těchto sítích máte.

Při prvním použití těchto webových stránek byl požadován Váš výslovný souhlas se soubory cookie. Kromě toho máte právo na přístup ke svým osobním údajům odhaleným pomocí používání souborů cookie i na jejich změnu a odstranění. V případě potřeby můžete odmítnout ukládání souborů cookie ve svém počítači úpravou nastavení ochrany osobních údajů ve webovém prohlížeči (viz níže). Tuto možnost můžete kdykoli změnit.

Společnost Ipsen uchovává shromážděné osobní údaje (identifikátor cookie) po dobu třinácti měsíců. Navíc pro analýzu Vašich preferencí a na základě Vašeho souhlasu může třetí strana do některých našich článků a zpráv zahrnout webové majáky pro identifikaci prohlížených stránek, zaznamenávání frekvence zobrazování a počtu návštěvníků, analýzu vzorců provozu a generování statistik pro nejoblíbenější obsah.

A na závěr, audio a video nahrávky, podcasting a webová vysílání jsou dostupné prostřednictvím služeb třetích stran. Během Vašich přístupů a dle Vašeho souhlasu mohou tyto třetí strany nastavit soubory cookie na Váš pevný disk a pomohou nám tak identifikovat nejoblíbenější obsah.

Další informace týkající se souborů cookie lze získat na http://www.allaboutcookies.org

c) Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem legitimních zájmů sledovaných společností Ipsen.

Když nám napíšete prostřednictvím našich webových stránek, můžete být vyzváni k uvedení určitých osobních údajů. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány nejvýše tři roky, a to pouze za účelem komunikace s Vámi. Bez Vašeho předchozího souhlasu nejsou třetím stranám sdělovány žádné údaje.

Podle ustanovení platných zákonů můžete požadovat podrobnosti o osobních informacích, které o Vás máme. V takovém případě můžeme požadovat zaplacení poplatku, který nesmí překročit náklady na reprodukci požadovaných informací. Pokud chcete kopii informací, které o Vás máme k dispozici, napište prosím redakci tohoto webu nebo nám napište na adresu contact.web@ipsen.com. Pokud se domníváte, že informace, které o Vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, napište nám prosím co nejdříve na výše uvedené kontaktní údaje. Veškeré informace, u kterých bylo zjištěno, že jsou nesprávné, okamžitě opravíme. Máte také právo požadovat vymazání osobních údajů, které o Vás máme, a také z oprávněných důvodů nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů, a to tak, že nám napíšete na výše uvedené kontaktní údaje.

Pro ochranu Vámi zveřejňovaných osobních informací společnost Ipsen používá bezpečnostní technologie. Nicméně, Internet je otevřenou sítí, takže společnost Ipsen nemůže zaručit, že tyto osobní informace nebudou zadrženy nebo přesměrovány třetími stranami. Společnost Ipsen v tomto ohledu nenese odpovědnost.

Společnost Ipsen nezaručuje, že stránky, které jsou s jejími webovými stránkami propojeny, budou uplatňovat stejná opatření pro ochranu osobních údajů jako ta, která jsou stanovena v těchto všeobecných podmínkách. Pokud šíříte osobní údaje na takovýchto webových stránkách, měli byste se ujistit, že takováto ochrana existuje.

5. Porušení smluvních podmínek

Pokud společnost Ipsen zjistí, že jste porušili některou ze všeobecných podmínek obsažených v tomto dokumentu, může okamžitě a bez upozornění podniknout nápravná opatření včetně zabránění uživateli v používání těchto webových stránek. Pokud by společnost Ipsen byla porušením těchto podmínek z Vaší strany dotčena nebo poškozena, může po Vás dle svého uvážení žádat náhradu škody.

6. Revize

Společnost Ipsen může tyto všeobecné podmínky kdykoli revidovat tak, že zaktualizuje toto vyvěšené oznámení a tuto skutečnost oznámí uživateli dostatečnými prostředky (například e-mailem nebo vyskakovacím oknem na webových stránkách, kterým budete požádáni o souhlas s pozměněnou verzí). Revidované všeobecné podmínky vstoupí v platnost do 30 kalendářních dnů po aktualizaci. Pokud s novými všeobecnými podmínkami nebudete souhlasit, měli byste to uvést prostřednictvím mechanismu poskytnutého příslušnou e-mailovou zprávou nebo vyskakovacím oknem a následně tyto stránky přestat navštěvovat a používat. Tuto stránku byste měli pravidelně navštěvovat pro kontrolu stávajících všeobecných podmínek, kterými jste vázáni.

Společnost Ipsen si vyhrazuje právo kdykoli ukončit provoz těchto webových stránek bez odpovědnosti vůči Vám nebo někomu jinému. Na toto ukončení budete předem upozorněni.

7. Duševní vlastnictví

Obsah těchto webových stránek je plně chráněn platnými právy na ochranu duševního vlastnictví. Veškeré materiály obsažené na těchto webových stránkách nesmí být reprodukovány, zobrazovány nebo dále jakýmkoli způsobem používány bez předchozího písemného svolení společnosti Ipsen.

8. Oddělitelnost

Neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoliv ustanovení těchto všeobecných podmínek nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost jakéhokoliv jiného ustanovení, které zůstane plně platné a účinné, s výjimkou případů, kdy je neplatnost nebo nevymahatelnost spojena se zásadní podmínkou těchto všeobecných podmínek.

9. Rozhodné právo

Tyto smluvní podmínky a používání webových stránek se řídí zákony Německa, s výjimkou ustanovení mezinárodního práva soukromého.

10. Řešení sporů

Spory, které smluvní strany nemohou vyřešit smírně, budou předloženy soudům a tribunálům v Düsseldorfu, Německo.

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2016

Jak zjistit více o neuroendokrinních nádorech NET

Learn about NETs

Získejte informace o NEN

Získejte informace o karcinoidních nádorech, o NEN trávicí trubice, slinivky břišní a plic a o příznacích NEN.

Získejte informace o NEN
Diagnosis & Testing

Diagnostika NEN

Zjistěte, jak se NEN diagnostikují a jaká vyšetření mohou zdravotničtí odborníci používat pro sledování příznaků NEN.

Diagnostika NEN
Treating NETs

Léčba NEN

Přečtěte si o různých možnostech léčby NEN, včetně operace, radioterapie a farmakologické léčby.

Léčba NEN
Soubory cookie používáme k tomu, abychom Vám na našich webových stránkách poskytli to nejlepší. Pro více informací klikněte zde.
Ipsen
Tyto webové stránky jsou určeny pro mezinárodní uživatele, s výjimkou Spojených států, Kanady a Francie. Tyto webové stránky vytvořila společnost Ipsen ve spolupráci s pacienty s onemocněním NEN a zdravotnickými pracovníky, kteří o ně pečují. Společnost Ipsen děkuje všem za jejich cenné poznatky a příběhy. Některá jména použitá na těchto webových stránkách byla změněna. Pro více informací navštivte www.ipsen.com. Návrh a vývoj webových stránek Kanga Health Ltd.